İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Nevşehir Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
RSS

Duyurular

Staj Duyurusu 31 Mayıs 2018
Nevşehir AFAD Staj Duyurusu Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 18/05/2016 tarih ve 4768 sayılı Olur’u ile Staj Yönergesi yürürlüğe girmiş olup; Müdürlüğümüzde staj yapmak isteyen öğrencilerin işlemleri söz konusu yönerge hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.
[Devamı]
Sınav Sonuç İlanı 21 Mart 2018
foto
20.03.2018 tarihinde yapılan sürekli işçi kadro geçiş sınav sonucu Ek ilan duyurusunda açıklanmıştır.
[Devamı]
Sürekli İşçi Kadrosu 09 Şubat 2018
375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve geçici 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar tebliğ hükümlerine istanaden; Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet alım sözleşmesinde temizlik hizmetlerinde çalışan Güldenur USLU ile Rasim ALTAN'ın sürekli işçi kadrosuna gaçiş başvuruları, 09.2.2018 tarihli 2018/1 karar No ile Tespit Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
[Devamı]
11.01.2018 Tarihinde Yapılacak Olan Açık Teklif Usulü İhale 11 Aralık 2017
İLAN NEVŞEHİR VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN İlimiz Avanos İlçesi Bahçelievler Mahallesi Kalınharman Mevkiinde kain ve 7269 Sayılı Kanun amaçlarında kullanılmak üzere edinilen ancak çeşitli nedenlerle artarak boş kalan 290,00 m² yüzölçümlü 1287 ada 9 parsel numaralı taşınmazın Maliye Hazinesine kayıtlı 179/290 hissesi (179,00 m²) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına tahsisli olup “7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun”un 31.maddesine göre ve 13.10.1985 gün 18897 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Afetler Sebebiyle Edinilen Bina, Arsa ve Arazilerden Arta Kalanların Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik”in 6.maddesi (d) bendi gereğince, 2886 sayılı kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ihale ile sat...
[Devamı]
Staj Duyurusu 25 Nisan 2017
Nevşehir AFAD Staj Duyurusu Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 18/05/2016 tarih ve 4768 sayılı Olur’u ile Staj Yönergesi yürürlüğe girmiş olup; Müdürlüğümüzde staj yapmak isteyen öğrencilerin işlemleri söz konusu yönerge hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.
[Devamı]
Avrupa Birliği Ufuk2020 (Horizon2020) Programı proje çalışmasına katıl; www.ufuk2020.org.tr 11 Nisan 2017
foto
Avrupa Teknoloji Platform ve Ağları Ufuk2020 Ağ Yapıları, aynı alanda faaliyet gösteren çok sayıda paydaşın farklı talepleri gündeme getirdiği bir ortamda, bütün paydaşları ortak bir amaç üzerinde birleştirerek (konsorsiyum) temsil etmekte; bu yetisi sayesinde Avrupa Komisyonu tarafından muhatap alınarak AB Çerçeve Programları’nın bütün hazırlık aşamalarında sürece dâhil olmakta; hatta süreci etkileyebilmektedir. Dolayısıyla, Ufuk2020 projelerinde yer alabilmek için başarı şansı yüksek olan proje konsorsiyumlarına katılmak önem arz etmektedir. Katılımı sağlama yönünde öncelikle, doğru iletişim ağı içerisinde bulunmak kaçınılmaz görünmektedir
[Devamı]